ชุมชนคนเหมือนกัน : สว. สรรหา - ชุมชนคนเหมือนกัน

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

สว. สรรหา มาจากไหน??? Rate Topic: -----

#1 User is offline   Leverage 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 2,781
 • Joined: 05-January 10

Posted 12 September 2013 - 07:04 PM

ข้อมูลเรื่องนี้น่าสนใจมาก

พ.ต.อ สนธยา แสงเภา สว.สรรหาภาคเอกชน ?

Posted Image

โดย คุณท้าวปากจัด

เมื่อวานฟังคำอภิปรายของ สว.สรรหา ชื่อ พ.ต.อ สนธยา แสงเภา แกอ้างว่า เป็นสว.สรรหา
ซึ่งทางสมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่งเข้าเป็นสมาชิกวุฒิสภา

จากการตรวจสอบใน ราชกิจจานุเบกษา ไม่ปรากฏชื่อสมาคมนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแต่อย่างใด
ตรวจสอบไปที่สำนักงานเขตดุสิต ก็ปรากฏว่า ไม่มีชื่อสมาคมนี้แต่อย่างใด
ตรวจสอบไปที่กรมการปกครอง ก็ไม่มีชื่อสมาคมนี้แต่อย่างใด
ตรวจสอบไปที่ กอ.รมน ก็ปรากฏว่า ไม่มีชื่อสมาคมนี้แต่อย่างใด
อย่างนี้แปลว่าอะไรครับ ?

สมาคมนักธุรกิจไทย - ซิกซ์ รักษาความมั่นคงภายใน ::

วันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค.๓๔ ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ สำหรับ นักธุรกิจ ที่นับถือ ศาสนาซิกข์ทุกรุ่น
ได้ก่อตั้งชมรมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายในตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา มีสมาชิกจนถึงปัจจุบัน ๕๗ คน
ได้มีมติเห็นควรจัดตั้งสมาคมไทยซิกข์รมน. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของ กอ.รมน. เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ

- เพื่อร่วมมือกันกระทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนความมั่นคงของชาติ

- เพื่อส่งเสริม และชักนำให้สมาชิกประพฤติตามหลักธรรมของศาสนบำรุงศาสนา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีของชาติ

- เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการแก่สมาชิก

- ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ปัจจุบัน
นายกุลชาติ จันทร์สิงหกุล เป็นนายกสมาคม

สถานที่ตั้งสมาคม สมศ.กอ.รมน. สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
< ---เช็คที่เขตดุสิตและกรมการปกครองไม่มีข้อมูลสมาคม(ไม่มีการจดทะเบียน)

มีสมาชิกประมาณ ๕๐ คน เมื่อมีกิจกรรมจะมีสมาชิกประมาณ ๕ - ๑๐ คน ส่วนใหญ่จะดำเนินกิจกรรมเฉพาะในกลุ่มสมาชิก


สมาชิกประมาณ ๕๐ คน เมื่อมีกิจกรรมจะมีสมาชิกประมาณ ๕ - ๑๐ คน แค่นี้ก็ได้เป็นสว.แล่ว

วัตถุประสงค์ของสมาคมไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมนั่นก็กระทำผิดข้อบังคับแล้วแม้แต่กรรมการร่างรัฐธรรมนุญปี พ.ศ. 2550 ก็เช่นเดียวกัน
แต่งต้งกันมาแบบผิด ๆ แทบทั้งนั้น

#2 User is offline   r3datwar 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,017
 • Joined: 21-February 10

Posted 13 September 2013 - 11:02 AM

สว. ที่ถูกยัดเยียดมา
Posted Image

หวังว่า คงไม่มีใครกลับมาในสภาได้อีกนะครับ

#3 User is offline   Leverage 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 2,781
 • Joined: 05-January 10

Posted 13 September 2013 - 11:34 AM

ขอบคุณ สส.เพื่อไทย ที่ช่วยกำจัดเห็บ เหลือบ สภา ออกไป แม้จะไม่ทันที

มติที่ประชุมร่วมรัฐสภา (เมื่อวันที่ 11 ก.ย. วาระ 2) นายนิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย และคณะ
ด้วยคะแนน 333 ต่อ 1 ไม่ลงคะแนน 26 งดออกเสียง 1

ให้ ส.ว.สรรหาชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดสมาชิกภาพทันทีเมื่อมีส. ว.เลือกตั้ง ชุดใหม่เข้ามา

#4 User is offline   r3datwar 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,017
 • Joined: 21-February 10

Posted 13 September 2013 - 12:24 PM

73 ส.ว. สรรหา อดีต ส.ว.สรรหาชุดที่แล้วติดโผ 30 คน

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันนี้ (12 เมษายน) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงผลการประกาศ การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 73 คน ซึ่งมาจากการเสนอรายชื่อบุคคลองค์กร 5 ภาค ได้แก่ ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น ๆ

ทั้งนี้ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา สามารถเดินทางมารับใบรับรองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 เม.ย. เพื่อไปรายงานตัวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประกาศผลรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ส.ว.สรรหา ชุดนี้ มีอดีตข้าราชการตำรวจ 6 คน อดีตข้าราชการทหาร 11 คน อดีตข้าราชการพลเรือน 18 คน และนักกฎหมาย 11 คน รวมทั้ง มีอดีต ส.ว.สรรหาชุดที่แล้ว ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาอีก จำนวน 30 คน ได้แก่

1.รศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
2.นางกีระณา สุมาวงษ์
3.พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
4.นายคำนูณ สิทธิสมาน
5.พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์
6.นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
7.นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
8.นายเจตน์ ศิรธรานนท์
9.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม
10.พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง
11.พล.อ.ชูชาติ สุขสงวน
12.นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
13.ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณาสมภพ
14.นายตวง อันทะไชย
15.นายถาวร ลีนุตพงษ์
16.รศ.ทัศนา บุญทอง
17.นายธวัช บวรวณิชยกูร
18.นายธานี อ่อนละเอียด
19.พล.อ.ธีรเดช มีเพียร
20.นายธีระ สุวรรณกุล
21.รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์
22.นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
23.นายบุญชัย โชควัฒนา
24.นายปรเทพ สุจริตกุล
25.นายประจิตต์ โรจนพฤกษ์
26.นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
27.นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา
28.นายประสงค์ นุรักษ์
29.นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช
30.ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช
31.นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
32.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
33.รศ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
34.พล.ต.อ.พิชิต ควรเตชะคุปต์
35.นายพิเชต สุนทรพิพิธ
36.นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
37.นายพิสิฐ เกตุผาสุข
38.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
39.นายมณเฑียร บุญตัน
40.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
41.พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี
42. นางยุวดี นิ่มสมบุญ
43.พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์
44.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
45.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์
46.นายวัชระ ตันตรานนท์
47.นายวันชัย สอนศิริ
48.นายวิชัย ไพรสงบ
49.นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
50.รศ.วิชุดา รัตนเพียร
51.นายวิทวัส บุญญสถิตย์
52.นายวิบูลย์ คูหิรัญ
53.ศ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์
54.พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์
55.ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล
56.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
57.นายศรีสุข รุ่งวิสัย
58.พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา
59.ศ.สม จาตุศรีพิทักษ์
60.พล.อ.สมเจตน์ บูญถนอม
61.นายสมชาย แสวงการ
62.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
63.นายสมพล พันธุ์มณี
64.พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก
65.นายสมัคร เชาวภานันท์
66.นายสัก กอแสงเรือง
67.นายสุธรรม พันธุศักดิ์
68.น.ส.สุนันท์ สิงห์สมบุญ
69.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
70.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
71.นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
72.นายอนุรักษ์ นิยมเวช
73.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะประกาศผลการคัดเลือกนั้น มีรายงานว่า กรรมการสรรหาได้ให้ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปตรวจสอบคุณสมบัติของรายชื่อทั้งหมด ว่ามีใครมีคุณสมบัติที่เป็นปัญหาบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และพบว่าบางคนมีปัญหา เช่น ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือบางคนเป็นจำเลย หรือมีคดีความฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลทำให้กรรมการหวั่นเกรงจะเกิดปัญหา จนทำให้โผรายชื่อ ส.ว.สรรหาในรอบสุดท้ายช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่นิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงในบางรายชื่อ

โดยนายอุดม เฟื่องฟุ้ง อดีตรองประธานศาลฎีกาและอดีต คตส. ที่มีข่าวว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็น ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ยังไม่ขอแสดงความเห็น เพราะทุกอย่างเป็นแค่การเสนอข่าว ไม่รู้ว่าจะมีชื่อจริงหรือไม่ โดยได้สมัครโควตา ส.ว. สรรหาภาคอื่น ๆ ซึ่งองค์กรที่ส่งชื่อไปคือมหาวิทยาลัยชลบุรี

ขณะที่ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ในฐานะ 1 ใน 6 คณะกรรมการสรรหา ส.ว. กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการจ่ายเงินเพื่อล็อบบี้ในการคัดเลือก ส.ว. สรรหาว่า ยืนยันว่าไม่มีการล็อบบี้เกิดขึ้น ไม่มีใครล็อบบี้ใครได้ มั่นใจว่ารายชื่อ ส.ว.73 ชื่อที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมาจะเป็นที่ยอมรับของประชาชน เพราะคณะกรรมการสรรหาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

ส่วน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ส.ว. กล่าวยืนยันว่า คณะกรรมการสรรหา ส.ว. ได้สรรหาจากประวัติการทำงานและประสบการณ์ เชื่อว่าจะมีสัดส่วนความหลากหลายมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสัดส่วนของสตรีและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แต่จะพึงพอใจหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคน

http://hilight.kapook.com/view/57907

#5 User is offline   love everyday 

 • Member
 • PipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 49
 • Joined: 18-December 13

Posted 01 January 2014 - 12:21 PM

คงต้องมีส.ว.สรรหา(แต่งตั้งจากคนไม่ถึงสิบคน)ต่อไป. ..
เพราะดูทีท่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้จะแท้งแล้ว
อาเมน...

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic